Akutt behandling        

Håndtering av kjeveortopediske akutt-situasjoner

Utstyr

Med utstyr som de fleste allerede har hjemme eller skaffet i forbindelse med oppstart av kjeveortopedisk behandling, vil dere være forberedt på håndtering av de mest vanligste kjeveortopedisk akutt-situasjoner.

• Myk kjeveortopedisk voks
• Tanntråd
• Pinsett
• Små, skarp avbiter som feks negel-klipper eller en små avbiter-tang
• Q-tips
• Salt
• Interproksimal børster
• Tannpirkere
• Reseptfrie smertestillende (paracetamol eller ibuprofen skaffet til veie av foreldre / foresatte)

Følgende kjeveortopedisk akuttsituasjoner og behandling av dem ,er oppført i rekkefølge av de minst alvorlige til den mest alvorlige. Bare de mest alvorlige akutt-situasjoner, vil kunne kreve umiddelbar oppfølgning av en kjeveortoped. De fleste akutt-situasjoner kan  dere klare å håndtere selv, med en oppfølging av kjeveortopeden ved den neste oppsatte timen.

 

A. Matrester mellom tennene

Dette er ikke en nødsituasjon, men kan oppleves ubehagelig eller pinlig for den som har reguleringen. Det er lett å korrigere dette. Prøv først å fjerne matrestene med en vanlig tannbørste. Om dette ikke er tilstrekkelig, prøv å bruke en tanntråd ved å lage en liten knute på tanntråden og deretter føre denne mellom tann/regulering å fjerne matrestene. Ellers kan en også bruke en interproksimal børste eller tannpirker for å fjerne matrester som er fanget mellom tennene og tannregulering.

B. Mistet gummi eller stål-ligatur

Små gummistrikk eller små ståltråder, kjent som ligaturer, fester buen i sporet på klossen (bracket). Hvis en gummi eller stål-ligatur mistes, bes det om at foreldre/ foresatte tar kontakt med oss slik at kjeveortoped kan rådspørres om pasienten bør sees.

C. Delvis løsnet gummi eller stålligatur

Hvis en gummi ligatur er delvis løsnet fra klossen, kan dere være i stand til å sette den på plass rundt klossen ved hjelp av en pinsett. Hvis en stål-ligatur har knekt og er løsnet, kan dere fjerne den med pinsetten. Dersom enden på stål- ligatur har forskjøvet seg og stikker i leppe/kinn men ikke er løsnet, vil det være mulig å bøyd enden ned igjen med en Q-tip eller enden på ett blyant-viskelær for å eliminere irritasjon fra ligatur-enden.
Ved løsning av en gummi eller stål-ligatur ,kan flere også være løse. Sjekk for å se om det er noen flere som er delvis løsnet. Om det ikke er mulig eller vanskelig for dere å bøye ligatur-enden under buen, legg på myk kjeveortopedisk voks og ta kontakt med oss slik at
kjeveortoped kan se på dette.

D.Ubehag

Det er normalt at det er ubehagelig og ømt i tennene i en til tre dager etter justering av tannregulering og tilpasning av stabiliseringsplater samt i tre til fem dager ved første-gangstilpasning av kjeveortopedisk apparatur. Spising av mat kan oppleves som ubehagelig. Det er viktig å være klar over at ubehaget er vanlig den første uken men er forbigående og VIL gå over. Myk mat som er lett å spise anbefales i denne tiden. Å skylle munnen med varmt saltvann kan hjelpe å minske ømhet/ubehag. Reseptfrie smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen kan være effektive i denne perioden. Foreldre/foresatte avgjør om de vil benytte dette om det ikke er noen kontra-indikasjoner mot slike smertestillende .

E.Munnsår

Noen kan i perioder være mye plaget av munnsår. Munnsår skyldes virusinfeksjon og ikke tannreguleringsapparatur. Ubehag og irritasjon fra tannregulering kan fremskyndet eller forverre munnsår. Ett eller flere sår kan oppstå på kinnslimhinne, innside av lepper eller på tungerand. Dette er ikke et nødstilfelle, men det kan oppleves som meget ubehagelig for den som har
regulering. Noe lindring kan oppnås ved å bruke en liten mengde gel direkte på såret ved hjelp av en bomullspinne som kan påføres ved jevne mellomrom etter behov.

F.Irritasjon av munn/kinnslimhinne

Å ha fått tilpasset kjeveortopedisk apparatur medfører ett visst ubehag og irritasjon for kinn/munnslimhinne i begynnelsen, spesielt ved inntak av mat. En liten mengde av kjeveortopedisk voks vil være en utmerket buffer mellom tannreguleringen og slimhinner i munnen i denne perioden. Bruk ett lite stykke voks og rull den til en kule på størrelse med en liten ert. Plasser voksen over området av tannregulering forårsaker irritasjon og klem den på plass. Det vil deretter føles mer komfortabelt. Voksen kan påføres jevnlig ved behov. Om deler av voksen skulle svelges ved ett uhell, er det ikke farlig, men det merkes som oftest at den løsner fra regulering. Voksen er ufarlig. Forsøk å holde området som skal plasseres voks på så tørt som mulig for da vil den ha bedre festeevne.

G.Stikkende bueender

Av og til vil enden av buen bevege seg og forskyve seg ut av klossen og irritere slimhinner i munnen. Bruk en Q-tip eller blyant viskelær å presse buen slik at den ligger flatt mot tannen. Dersom buen ikke kan beveges til en komfortabel posisjon, dekk da bueenden med myk voks. (Se pkt F .Irritasjon av munn/kinnslimhinne.) for instruksjon. Pasientens foreldre må gi kjeveortopeden beskjed om problemet.

I situasjoner hvor bueenden er ekstremt plagsomt, og det ikke er mulig å komme til kjeveortoped innen kort tid, kan dere, som  siste utvei,selv klippe vekk den plagsomme bueenden.

Bruk ett rent lommetørkle, en ren vaske-klut, et stykke gassbind eller bomullspads for å holde over bueenden for å redusere muligheten for svelging eller stikking i tannkjøtt/kinn før dere benytter enten en skarp negel-klipper eller skarp avbiter-tang for å klippe av den utstikkende bueenden. Bruk av myk kjeveortopedisk voks kan være nødvendig av og til for å redusere irritasjon i området etter at buen er fjernet.

H.Løse buer,klosser eller bånd

       

Klossene er den delen av tannreguleringen som er festet til tennene med et spesielt lim. De er vanligvis plassert på midten av hver tann. Klosser kan bli slått løs dersom av dersom det kommer slag mot munnen ved sportsaktivitet, fall mot en hard overflate/gjenstand eller det har bitt spist hardt eller knasende mat eller godteri som individer med tannregulerings blir bedt om å unngå . Det oppfordres at alle med tannregulering som deltar i sportsaktiviteter om å bruke munnbeskytter ved deltagelse i sport.

Om det oppdages at en kloss har endret posisjon, kan det skyldes at limet har løsnet. Det bes om at foreldre / foresatte, tar kontakt  slik at kjeveortopeden blir gjort oppmerksom på dette og avgjør hva som bør gjøres.
Hvis den løse klossen har rotert på buen samt forskyvet seg og stikker, kan dere forsøke å føre den på plass for å hindre videre ubehag og forhindre ytterligere skade. Bruk en ren pinsett for å skyve klossen langs buen og roter klossen tilbake til riktig posisjon som er på midten av tannen.

Om en kloss/bracket har løsnet,kan dere forsøke å fjerne den løsnede klossen fra buen. En kloss kan være festet til buen enten ved hjelp av en gummi eller stålligatuer eller ved en festemekanikken er en del klossen «klips» eller «dør». Fjern ligaturen og ta vekk den løse klossen. Ved selvligerende apparatur kan dere åpne dør/ klips ved hjelp av noe spisst mot tyggeflaten på tannen for å åpne «døra/klipsen» slik at klossen løsner fra bue og kan dermed fjernes. Se video nedenfor for videre illustrasjon vedr selvligerende klosser.

I. Løsnet fastmontert Forsus apparatur -«fastsittende fjærer»

  Illustrasjon av Forsus

Forsus apparatur ser slik ut -se illustrasjon overfor. Det består av en fjær og ett stag som skyver underkjeven forover. Staget kan løsne fra fjæren. Du kan da klemme sammen fjæren og føre staget på plass i fjæren igjen.

llustrasjon på å føre stag og fjær sammen.

Om det er vanskelig å føre staget inn i fjæren-kan disse to delene (staget og fjæren) festet til buen ved hjelp av gummistrikk eller tanntråd.

  Illustrasjon av feste av stag/fjær til buen

Det kan også bli sår i kinnet. Det kan da brukes en spesiell form for bomullsruller » dry tip» på natten i en ukes tid.

Bruk av dry tip for gnagsår

 

 

Anbefaling fra Britisk Kjeveortopedisk Forening (BOS) ved kjeveortopediske akutt-situasjoner 

-se PDF fil nedenfor

BOS Covid-19 Orthodontic Emergencies Protocol (v4 final)

PASIENT INFORMASJONS-VIDEOER på engelsk fra British Orthodontic Society (BOS).