TIMEBESTILLING

Oslo Tannregulering Avdeling Linderud

Timebestilling og/eller endring av oppsatt time gjøres ved å ringe
telefon 22 88 36 00

Oslo Tannregulering Avdeling Mortensrud

Timebestilling og/eller endring av oppsatt time gjøres ved å
ringe telefon 22 62 91 20