PRISINFORMASJON

KJEVEORTOPEDISK KONSULTASJON OG KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING HOS SPESIALIST:


BARN/UNGDOM UNDER 20ÅR;
  • Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgenbilde koster kr 700,-.
Dette er en egenandel og inkluderer undersøkelse / informasjon og angitt røntgenbilde.

Behandlingsplanlegging og opptak av diagnostisk materiell (gipsmodeller av tenner,fotos,tannrøntgen,profilrøntgen) vil komme i tillegg .

  • Kjeveortopedisk behandling.
Barn og ungdom får refusjon for tannreguleringsbehandling dersom tannstilling/bittfeil kvalifiserer for stønad fra HELFO.
Retten til refusjon gjelder om behandlingen starter opp senest i løpet av det året man fyller 20 år.

Egenbetaling ligger mellom kr 2 000 og 20 000 .

Egenbetalingen ved enkelte tannreguleringsbehandlinger som er av omfattende karakter med bruk av kostbart utstyr, kommer til å koste mer enn kr 20 000.

Alvorlighetsgrad av bittfeil/tannstillingsfeil ,type apparatur som benyttes vil ha betydning for kostnadene ved behandlingen.

Om krav til søskenmoderasjon er oppfylt ,vil også ha betydning for kostnaden.

Opplysning om egenbetalingen vil gis ved konsultasjonen.

Om det gjenstår mye vekst og/eller bittutviking og tannfrembrudd kan man ikke alltid si med sikkerhet hvilken refusjonsgruppe man tilhører på ett tidlig stadium.

VOKSNE;

  • Kjeveortopedisk konsultasjon koster kr. 800,-
  • Kjeveortopedisk behandling
Voksne får vanligvis ikke refusjon for tannreguleringsbehandling og må betale alt selv.
Det finnes unntak og eksempel er agenesi (manglende tannanlegg),sjeldne medisinske tilstander,tannkjøttssykdommer,tannskader,alvorlig tannslitasje og kjevekirurgisk behandling i kombinasjon med kjeveortopedisk behandling.

Opplysning om kostnader vil bli gitt ved konsultasjonen og er avhengig av valg av kjeveortopedisk apparatur og alvorlighetsgrad av bittfeil.

Uteblivelse debiteres med kr 425-775 avhengig av avsatt tid og gjelder barn/ungdom og voksne.