SPØRSMÅL OG SVAR

NOEN SPØRSMÅL OG SVAR


Hoveddelen av kjeveortopediske pasienter er skolebarn.Den kjeveortopediske behandlingen vil innebære behandlingstimer iløpet av skoletiden.

Hva er kjeveortopedisk behandling?

 • Kjeveortopedisk behandling er en behandling for å korrigere irregulær stilling/posisjon av tenner og/eller påvirke kjevevekst for å bedre funksjon og utseende av bitt og ansikt.

Hvorfor virker det slik at så mange barn har behov for behandling?

 • Omkring 1/3 del av ett årskull med 12åringer vil ha behov for kjeveortopedisk behandling.En økning er sett idag i forhold til tidligere siden det er blitt endrede krav og holdninger til pene smil og tenner i dagens samfunn.

Hvordan blir behandlingen utført?

 • Kjeveortopedisk behandling blir utført ved hjelp av forskjellige typer av kjeveortopedisk apparatur. Korreksjon av tannstilling til standarder som er forventet i dag forutsetter bruk av fastsittende apparatur -vanligvis tidlig i tenårene.
 • Korreksjon av noen enkle tannstillingsfeil kan bli gjort ved hjelp av avtagbare plater (gommer) som må brukes hele tiden.De dekker ganen og vil i begynnelsen påvirke talen.Om uklar tale fortsetter etter dette,er det et tegn på delvis bruk og ikke fulltid som anbefalt.
 • Behandling for å påvirke veksten av kjevene starter ofte tidligere og det brukes mer komplisert avtagbar apparatur ("vekst-adapterende apparatur") som er utformet slik at de påvirker både kjever og tenner.

Hvorfor er timene så hyppige?

 • I begynnelsen vil det være nødvendig med flere timer for å vurdere problemet,ta diagnostiske records,diskutere behandlingen,gi tilbakemelding til henvisende tannlege og tilpasse apparatur Det vil deretter være nødvendig å ha timer hver 4-6 uke for å vurdere fremgangen av behandlingen og justere apparatur slik at behandlingen går fremover som planlagt.

Hvorfor er timene i skoletiden?

 • Hoveddelen av kjeveortopediske pasienter går på skolen. Det er derfor ikke mulig å få timene utenfor skoletiden. Om det er et reelt problem i enkelte fag,vil det være nødvendig å variere tidspunkt og dag for unngå at det kun går utover ett enkelt fag.

Skal jeg forvente at barna vil ha smerte iløpet av behandlingen?

 • Det vil være en uvant følelse å ha fått tilpasset et kjeveortopedisk apparatur,både fastsitende og avtagbar.Presset på tennene vil gi noe ubehag de første dagene-dette er normal og vil gå raskt over iløpet av den første uken.Smertestillende tabletter som paracetamol eller ibuprofen vil kunne være til hjelp for noen. I tilfeller med gnag fra apparatur på innsiden av lepper/kinn,vil kjeveortopeden utlevere myk voks til å plassere over området som skaper irritasjon/ubehag for å hjelpe til leppe/kinnslimhinne har blitt vant til apparatur.

Hvor lenge vil behandingen vare?

 • Aktiv behandling er vanligvis mellom ca 1,5-2år. Enkelte bittfeil kan ta lengre tid å korrigere. Retensjonsapparatur (stabiliseringsapparatur) vil bli tilpasset etter fasen med aktiv behandling for å hjelpe til å holde tennene i deres nye posisjon.Retainere kan være både avtagbare og fastsittende.

Hva skjer om deler av reguleringen går i stykker/ødelegges?

 • Om reguleringsapparatur ødelegges må du kontakte oss så raskt som mulig for å få en time for reparasjon. Det vil blitt gitt informasjon -muntlig og skriftlig- om hvordan du skal ta vare på reguleringen ved utlevering av apparatur samt hva som kan og skal gjøres i tilfelle det går i stykker.

Hvordan påvirker kjeveortopedisk behandling deltagelse i sportsaktiviteter?

 • Det er større sjanse for å få kutt og sår på innsiden av lepper, kinn ved utøvelse av kontaktsport når en har reguleringsapparatur. Bruk av munnbeskytter vil være viktig for å hindre/redusere at dette skjer.

Hvordan påvirker kjeveortopedisk behandling ved spilling av musikk instrument?

 • Kjeveortopedisk behandling vil påvike spilling av blåseinstrument. Om det er en avtagbar plate som brukes , er det anbefalt at den kan tas ut ved spilling. Manglende bruk av platen for en begrenset tid vil normal ikke ha en negativ effekt på behandlingen.
  Fast apparatur kan i begynnelsen forårsake et visst problem spesielt ved spilling av trompet,tuba,saksofon og lignende instrument. De fleste klarer å mestre disse start problemer fint etter hvert. Om det er behov, kan det benyttes myk voks til å ha over reguleringen for å hjelpe til med problemet.

Hva mer bør jeg vite?

 • Visse tenåringer kan føle seg brydd/sjenert over å ha kjeveortopedisk apparatur,dette er vanligst i begynnelsen av den kjeveortopediske behandlingen.Det hjelper om voksne (lærere,foreldre og andre viktige voksne personer for barn/ungdom) kan være diskre støttende, spesielt om barn er sjenerte eller stille av natur.Mobbing fra andre barn må tas opp på riktig måte og bli tatt på alvor.

Hva vil jeg oppnå ved å ha tannreguleringsbehandling?

 • Fordelene ved å gjennomgå tannreguleringsbehandling kan inkludere følgende:
 • Fjerne trangstilling og noen ganger lukke mellomrom mellom tennene
 • Tilpasse over- og underkjevens tannbuer
 • Korreksjon av bittet slik at fortennene møtes ved sambitt og sidetenne
 • Redusere faren for å slå utstikkende fortenner
 • Forbedre ansiktsestetikk
 • Skaffe plass for impakterte,ikke frembrudte eller displaserte tenner
 • Som et ledd i omfattende tannbehandling og gi en optimal plassering tenner og forberede tillagning av kunstige erstatning for tapte tenner
 • Eliminere effekten av tannvandring hos elde som har hatt avansert tannkjøttssykdommer

Vil tannreguleringsbehandling hinder meg i å få tannkjøttssykdommer eller tannråte?

 • Det er lite faglig bevis for at tannreguleringsbehandling generelt gir/resulterer i slike fordeler.I enkelte tilfeller har tannreguleringsbehandling hatt en gunstig effekt med hensyn på å motvirke/redusere sjanse for å få slike skade.

Hva med sosiale og psykologiske fordeler?

 • Mange har kommentert hvilke fordeler de har oppnådd ved å gjennomgått kjeveortopedisk behandling og ha fått et pent smil som ett resultat av dette. Forskningsresultat har ikke gitt noen entydige resultat i så måte.En studie av Shaw et al (British Journal of Health Psychology January 22 2007) fant ingen bevis på bedret selvtillit mens en annen studie av Johal (British Dental Journal 202 January 27 2007) viste en markant forbedring av livskvaliteten.