SPØRSMÅL OG SVAR

NOEN SPØRSMÅL OG SVAR

Hoveddelen av kjeveortopediske pasienter er skolebarn.Den
kjeveortopediske behandlingen vil innebære behandlingstimer iløpet
av skoletiden.

Hva er kjeveortopedisk behandling?

 • Kjeveortopedisk behandling er en behandling for å korrigere
  irregulær stilling/posisjon av tenner og/eller påvirke kjevevekst
  for å bedre funksjon og utseende av bitt og ansikt.

Hvorfor virker det slik at så mange barn har behov for
behandling?

 • Omkring 1/3 del av ett årskull med 12åringer vil ha behov for
  kjeveortopedisk behandling.En økning er sett idag i forhold til
  tidligere siden det er blitt endrede krav og holdninger til pene
  smil og tenner i dagens samfunn.

Hvordan blir behandlingen utført?

 • Kjeveortopedisk behandling blir utført ved hjelp av
  forskjellige typer av kjeveortopedisk apparatur. Korreksjon av
  tannstilling til standarder som er forventet i dag forutsetter bruk
  av fastsittende apparatur -vanligvis tidlig i tenårene.
 • Korreksjon av noen enkle tannstillingsfeil kan bli gjort ved
  hjelp av avtagbare plater (gommer) som må brukes hele tiden.De
  dekker ganen og vil i begynnelsen påvirke talen.Om uklar tale
  fortsetter etter dette,er det et tegn på delvis bruk og ikke
  fulltid som anbefalt.
 • Behandling for å påvirke veksten av kjevene starter ofte
  tidligere og det brukes mer komplisert avtagbar apparatur
  («vekst-adapterende apparatur») som er utformet slik at de påvirker
  både kjever og tenner.

Hvorfor er timene så hyppige?

 • I begynnelsen vil det være nødvendig med flere timer for å
  vurdere problemet,ta diagnostiske records,diskutere behandlingen,gi
  tilbakemelding til henvisende tannlege og tilpasse apparatur Det
  vil deretter være nødvendig å ha timer hver 4-6 uke for å vurdere
  fremgangen av behandlingen og justere apparatur slik at
  behandlingen går fremover som planlagt.

Hvorfor er timene i skoletiden?

 • Hoveddelen av kjeveortopediske pasienter går på skolen. Det er
  derfor ikke mulig å få timene utenfor skoletiden. Om det er et
  reelt problem i enkelte fag,vil det være nødvendig å variere
  tidspunkt og dag for unngå at det kun går utover ett enkelt
  fag.

Skal jeg forvente at barna vil ha smerte iløpet av
behandlingen?

 • Det vil være en uvant følelse å ha fått tilpasset et
  kjeveortopedisk apparatur,både fastsitende og avtagbar.Presset på
  tennene vil gi noe ubehag de første dagene-dette er normal og vil
  gå raskt over iløpet av den første uken.Smertestillende tabletter
  som paracetamol eller ibuprofen vil kunne være til hjelp for noen.
  I tilfeller med gnag fra apparatur på innsiden av lepper/kinn,vil
  kjeveortopeden utlevere myk voks til å plassere over området som
  skaper irritasjon/ubehag for å hjelpe til leppe/kinnslimhinne har
  blitt vant til apparatur.

Hvor lenge vil behandingen vare?

 • Aktiv behandling er vanligvis mellom ca 1,5-2år. Enkelte
  bittfeil kan ta lengre tid å korrigere. Retensjonsapparatur
  (stabiliseringsapparatur) vil bli tilpasset etter fasen med aktiv
  behandling for å hjelpe til å holde tennene i deres nye
  posisjon.Retainere kan være både avtagbare og fastsittende.

Hva skjer om deler av reguleringen går i
stykker/ødelegges?

 • Om reguleringsapparatur ødelegges må du kontakte oss så raskt
  som mulig for å få en time for reparasjon. Det vil blitt gitt
  informasjon -muntlig og skriftlig- om hvordan du skal ta vare på
  reguleringen ved utlevering av apparatur samt hva som kan og skal
  gjøres i tilfelle det går i stykker.

Hvordan påvirker kjeveortopedisk behandling deltagelse i
sportsaktiviteter?

 • Det er større sjanse for å få kutt og sår på innsiden av
  lepper, kinn ved utøvelse av kontaktsport når en har
  reguleringsapparatur. Bruk av munnbeskytter vil være viktig for å
  hindre/redusere at dette skjer.

Hvordan påvirker kjeveortopedisk behandling ved spilling av
musikk instrument?

 • Kjeveortopedisk behandling vil påvike spilling av
  blåseinstrument. Om det er en avtagbar plate som brukes , er det
  anbefalt at den kan tas ut ved spilling. Manglende bruk av platen
  for en begrenset tid vil normal ikke ha en negativ effekt på
  behandlingen.
  Fast apparatur kan i begynnelsen forårsake et visst problem
  spesielt ved spilling av trompet,tuba,saksofon og lignende
  instrument. De fleste klarer å mestre disse start problemer fint
  etter hvert. Om det er behov, kan det benyttes myk voks til å ha
  over reguleringen for å hjelpe til med problemet.

Hva mer bør jeg vite?

 • Visse tenåringer kan føle seg brydd/sjenert over å ha
  kjeveortopedisk apparatur,dette er vanligst i begynnelsen av den
  kjeveortopediske behandlingen.Det hjelper om voksne
  (lærere,foreldre og andre viktige voksne personer for barn/ungdom)
  kan være diskre støttende, spesielt om barn er sjenerte eller
  stille av natur.Mobbing fra andre barn må tas opp på riktig måte og
  bli tatt på alvor.

Hva vil jeg oppnå ved å ha tannreguleringsbehandling?

 • Fordelene ved å gjennomgå tannreguleringsbehandling kan
  inkludere følgende:
 • Fjerne trangstilling og noen ganger lukke mellomrom mellom
  tennene
 • Tilpasse over- og underkjevens tannbuer
 • Korreksjon av bittet slik at fortennene møtes ved sambitt og
  sidetenne
 • Redusere faren for å slå utstikkende fortenner
 • Forbedre ansiktsestetikk
 • Skaffe plass for impakterte,ikke frembrudte eller displaserte
  tenner
 • Som et ledd i omfattende tannbehandling og gi en optimal
  plassering tenner og forberede tillagning av kunstige erstatning
  for tapte tenner
 • Eliminere effekten av tannvandring hos elde som har hatt
  avansert tannkjøttssykdommer

Vil tannreguleringsbehandling hinder meg i å få
tannkjøttssykdommer eller tannråte?

 • Det er lite faglig bevis for at tannreguleringsbehandling
  generelt gir/resulterer i slike fordeler.I enkelte tilfeller har
  tannreguleringsbehandling hatt en gunstig effekt med hensyn på å
  motvirke/redusere sjanse for å få slike skade.

Hva med sosiale og psykologiske fordeler?

 • Mange har kommentert hvilke fordeler de har oppnådd ved å
  gjennomgått kjeveortopedisk behandling og ha fått et pent smil som
  ett resultat av dette. Forskningsresultat har ikke gitt noen
  entydige resultat i så måte.En studie av Shaw et al (British
  Journal of Health Psychology January 22 2007) fant ingen bevis på
  bedret selvtillit mens en annen studie av Johal (British Dental
  Journal 202 January 27 2007) viste en markant forbedring av
  livskvaliteten.