KONSULTASJON

HENVISNING

Henvisning fra tannlege eller tannpleier må foreligge før en
kjeveortopedisk konsultasjon hos kjeveortoped kan finne sted.
Henvisningen gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato. I de
tilfeller det er behov for en ny vurdering av behandlingsbehovet,må
det foreligge ny henvisning.
Henvisningen er nødvendig for å oppfylle krav for å få stønad fra
HELFO for den kjeveortopediske undersøkelsen og senere utgifter ved
en kjeveortopedisk behandling dersom det foreligger en
stønadsberettiget bittfeil og om foresatte/barn ønsker oppstart med
tannreguleringsbehandling. Folketrygden vil ikke innvilge
trygderefusjon dersom det ikke foreligger en henvisning fra
tannlege/tannpleier.
Tannleger og tannpleiere vil ,dersom de ved undersøkelse av
barn/ungdom oppdage en bittfeil med behov for
tannreguleringsbehandling, fylle ut en henvisning

UNDERSØKELSE

Hva skjer ved konsultasjonstimen? Den første undersøkelsen

 • En time til en kjeveortopedisk konsultasjon bestilles hos oss
  etter at dere har fått en henvisning fra ditt barns tannlege eller
  tannpleier. Det vil være en time for å se på «kjever,tannstilling
  og bitt».
 • Den kjeveortopediske konsultasjonen blir ved vår klinikk utført
  av tannleger som er spesialister i kjeveortopedi.
 • Målet med konsultasjonen er å identifisere om det foreligger en
  tannstilling og bittfeil som det vil være nødvendig å rette på.Vi
  vil vise dere hva som riktig/ikke riktig og forklare hva som
  eventuelt kan gjøres om det trenges behandling. Det er derfor
  viktig at en av eller begge foresatte er med på denne timen slik at
  denne informasjonen kan bli gitt.

Det er viktig å være klar over at det ikke er noen direkte
sammenheng mellom en undersøkelse av tannstilling-og bitt og
oppstart med en kjeveortopedisk behandling.

En henvisning i ung alder er ikke ensbetydende med en tidlig
behandlingsstart. Barnet kan være alt for ung til å starte en
behandling på henvisningstidspunktet. Vi vil følge opp tann-og
bittutviking slik at behandlingen kan startes opp på det mest
hensiktsmessige tidspunkt for hver enkelt.

Fremtidig vekst og utvikling av tenner/kjever kan utnyttes og ha en
gunstig innvirkning på både behandling og resultatet. Bittfeil er
sjelden noe som barn/ungdom vokser av seg. En forverring av
tannstilling-og/eller bittfeilen er desverre mer vanlig enn
selv-korreksjon.Det er derfor viktig at henvisningen ikke kommer
for sent og det er bedre med en tidlig henvisning enn for sen.Sen
henvisnng kan i noen tilfeller begrense hvilke muligheter som er
tilstede for å korrigere bittavviket på en enkel måte Ved sen
henvisning vil enkelte behandlingsalternativer falle bort som
påvirkning av vekst dersom barnet kommer til for en konsultasjon
etter at veksten er mer eller mindre avsluttet for eksempel ved
svært store overbitt.

Om ett behandlingsbehov er tilstede ,er det dere- foreldre og barn
sammen – som velger OM dere ønsker å starte med en
tannreguleringsbehandling. Vi kan anbefale eller fraråde
behandling, men kan ikke bestemme for dere.

Orientering og informasjon vil bli gitt som skal hjelpe dere til å
ta en beslutning som er riktig for dere. Hvilke problemer og
risikoer som bittavviket representerer og forventet fordeler ved
behandling av feilen vil bli gitt slik at dere kan ta denne
beslutningen.

 • Ved manglende behandlingsbehov eller dere ikke ønsker noen
  tannreguleringsbehandling, så vil det ikke være nødvendig med noen
  flere timer etter den innledende konsultasjonen.
 • Det vil være nødvendig med en detaljert behandlingsplan og
  behandlingsopplegg i hvert enkelt tilfelle før oppstart av den
  kjeveortopedisk behandlingen om tannreguleringsbehandling ønskes.
  En grundig analyse av bitt-og tannstillingsfeilen er grunnleggende
  for å kunne komme frem til ett individuelt tilpasset
  behandlingsforslag.
 • Vi må derfor ta røntgenbilder av tenner og kjever ,fotografier
  av tenner og ansikt samt ta avtrykk for gipsmodeller av tennene
  (records). Vi vurdere de diagnostiske records for å se kjevenes
  vekstmønster,forhold mellom kjeveben,tenner og
  ansiktsskjelett,bløtvevsprofil, og funksjon ved svelgning,avbiting
  og øvrig muskelfunksjon vurderes samt tilpasning av
  kjevene/tannbuene i de ulike plan plassforhold og tennenes
  utviklingsgrad.

SAMMENFATNING.

Hva skjer på den første timen hos kjeveortopeden ?

 • Undersøkelse av kjever,tannstilling og bitt. Ett eller to
  røntgen bilder (oversiktsrøntgen bilde og profil røntgenbilde) tas
  ved behov.
 • Undersøkelsen vil avgjøre om det foreligger et behov for
  kjeveortopedisk behandling eller ikke
 • Ved behov for kjeveortopedisk behandling og pasient+foreldre
  ønsker behandling,tas resterende diagnostiske hjelpemidler
  (kliniske fotos,avtrykk til studiemodeller). Disse tas enten på
  første eller andre time.
 • Ved behov og om det er ønskelig med videre
  observasjon/oppfølgning av fremtidig tannfrembrudd og bittutvikling
  ,settes barnet opp på liste for oppfølgning
 • Om det er ett behov,men det er ikke ønsket av
  pasient+foresatte, vil dette være siste besøk og ingen videre
  oppfølgning blir planlagt

Hva skjer på den andre timen hos
kjeveortopeden?

 • Det tas de resterende diagnostiske hjelpemilder (fotos,avtrykk
  til studiemodeller) om de ikke ble tatt ved den første timen.
 • Gjennomgang,informasjon og diskusjon av behandlingsplan.
  Signering av den kjeveortopediske behandlingsplanen.

Hva skjer på den tredje timen hos
kjeveortopeden?

 • Oppstart med aktiv behandling
 • Gjennomgang,informasjon og diskusjon av behandlingsplan.
  Signering av den kjeveortopediske behandlingsplanen for de som ikke
  har hatt dette ved det andre besøket.