KONSULTASJON

HENVISNING

Henvisning fra tannlege eller tannpleier må foreligge før en kjeveortopedisk konsultasjon hos kjeveortoped kan finne sted. Henvisningen gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato. I de tilfeller det er behov for en ny vurdering av behandlingsbehovet,må det foreligge ny henvisning.
Henvisningen er nødvendig for å oppfylle krav for å få stønad fra HELFO for den kjeveortopediske undersøkelsen og senere utgifter ved en kjeveortopedisk behandling dersom det foreligger en stønadsberettiget bittfeil og om foresatte/barn ønsker oppstart med tannreguleringsbehandling. Folketrygden vil ikke innvilge trygderefusjon dersom det ikke foreligger en henvisning fra tannlege/tannpleier.
Tannleger og tannpleiere vil ,dersom de ved undersøkelse av barn/ungdom oppdage en bittfeil med behov for tannreguleringsbehandling, fylle ut en henvisning

UNDERSØKELSE

Hva skjer ved konsultasjonstimen? Den første undersøkelsen

 • En time til en kjeveortopedisk konsultasjon bestilles hos oss etter at dere har fått en henvisning fra ditt barns tannlege eller tannpleier. Det vil være en time for å se på "kjever,tannstilling og bitt".
 • Den kjeveortopediske konsultasjonen blir ved vår klinikk utført av tannleger som er spesialister i kjeveortopedi.
 • Målet med konsultasjonen er å identifisere om det foreligger en tannstilling og bittfeil som det vil være nødvendig å rette på.Vi vil vise dere hva som riktig/ikke riktig og forklare hva som eventuelt kan gjøres om det trenges behandling. Det er derfor viktig at en av eller begge foresatte er med på denne timen slik at denne informasjonen kan bli gitt.
Det er viktig å være klar over at det ikke er noen direkte sammenheng mellom en undersøkelse av tannstilling-og bitt og oppstart med en kjeveortopedisk behandling.

En henvisning i ung alder er ikke ensbetydende med en tidlig behandlingsstart. Barnet kan være alt for ung til å starte en behandling på henvisningstidspunktet. Vi vil følge opp tann-og bittutviking slik at behandlingen kan startes opp på det mest hensiktsmessige tidspunkt for hver enkelt.

Fremtidig vekst og utvikling av tenner/kjever kan utnyttes og ha en gunstig innvirkning på både behandling og resultatet. Bittfeil er sjelden noe som barn/ungdom vokser av seg. En forverring av tannstilling-og/eller bittfeilen er desverre mer vanlig enn selv-korreksjon.Det er derfor viktig at henvisningen ikke kommer for sent og det er bedre med en tidlig henvisning enn for sen.Sen henvisnng kan i noen tilfeller begrense hvilke muligheter som er tilstede for å korrigere bittavviket på en enkel måte Ved sen henvisning vil enkelte behandlingsalternativer falle bort som påvirkning av vekst dersom barnet kommer til for en konsultasjon etter at veksten er mer eller mindre avsluttet for eksempel ved svært store overbitt.

Om ett behandlingsbehov er tilstede ,er det dere- foreldre og barn sammen - som velger OM dere ønsker å starte med en tannreguleringsbehandling. Vi kan anbefale eller fraråde behandling, men kan ikke bestemme for dere.

Orientering og informasjon vil bli gitt som skal hjelpe dere til å ta en beslutning som er riktig for dere. Hvilke problemer og risikoer som bittavviket representerer og forventet fordeler ved behandling av feilen vil bli gitt slik at dere kan ta denne beslutningen.

 • Ved manglende behandlingsbehov eller dere ikke ønsker noen tannreguleringsbehandling, så vil det ikke være nødvendig med noen flere timer etter den innledende konsultasjonen.
 • Det vil være nødvendig med en detaljert behandlingsplan og behandlingsopplegg i hvert enkelt tilfelle før oppstart av den kjeveortopedisk behandlingen om tannreguleringsbehandling ønskes. En grundig analyse av bitt-og tannstillingsfeilen er grunnleggende for å kunne komme frem til ett individuelt tilpasset behandlingsforslag.
 • Vi må derfor ta røntgenbilder av tenner og kjever ,fotografier av tenner og ansikt samt ta avtrykk for gipsmodeller av tennene (records). Vi vurdere de diagnostiske records for å se kjevenes vekstmønster,forhold mellom kjeveben,tenner og ansiktsskjelett,bløtvevsprofil, og funksjon ved svelgning,avbiting og øvrig muskelfunksjon vurderes samt tilpasning av kjevene/tannbuene i de ulike plan plassforhold og tennenes utviklingsgrad.

SAMMENFATNING.

Hva skjer på den første timen hos kjeveortopeden ?

 • Undersøkelse av kjever,tannstilling og bitt. Ett eller to røntgen bilder (oversiktsrøntgen bilde og profil røntgenbilde) tas ved behov.
 • Undersøkelsen vil avgjøre om det foreligger et behov for kjeveortopedisk behandling eller ikke
 • Ved behov for kjeveortopedisk behandling og pasient+foreldre ønsker behandling,tas resterende diagnostiske hjelpemidler (kliniske fotos,avtrykk til studiemodeller). Disse tas enten på første eller andre time.
 • Ved behov og om det er ønskelig med videre observasjon/oppfølgning av fremtidig tannfrembrudd og bittutvikling ,settes barnet opp på liste for oppfølgning
 • Om det er ett behov,men det er ikke ønsket av pasient+foresatte, vil dette være siste besøk og ingen videre oppfølgning blir planlagt
Hva skjer på den andre timen hos kjeveortopeden?
 • Det tas de resterende diagnostiske hjelpemilder (fotos,avtrykk til studiemodeller) om de ikke ble tatt ved den første timen.
 • Gjennomgang,informasjon og diskusjon av behandlingsplan. Signering av den kjeveortopediske behandlingsplanen.
Hva skjer på den tredje timen hos kjeveortopeden?
 • Oppstart med aktiv behandling
 • Gjennomgang,informasjon og diskusjon av behandlingsplan. Signering av den kjeveortopediske behandlingsplanen for de som ikke har hatt dette ved det andre besøket.