PLANLEGGING

Den kjeveortopediske
behandlingsplanleggingen
er helt essensielt og er en
integrert del av tannreguleringsbehandlingen som er nødvendig å
gjøre før en behandling kan starte opp.

Behandlingsplanleggingen deles i to deler- behandlingsmål og
behandlingsplan.

Tannhelsen må være god og ha en høy standard før behandlingen
begynner. Hull i tennene må være reparert,tannkjøtt og tannfeste må
være friske og munnhygiene må også være optimal før oppstart.

Behandlingsmålet formulerer
hva ønsker vi å oppnå med
en tannreguleringsbehandling
Eksempler på noen av problemene som det må tas stilling til
er;

 • Eliminere trangstilling
 • Forbedre bitt på sidene
 • Redusere et dypt fortannsbitt
 • Redusere et stort horisontalt overbitt
 • Manglende permanente tannanlegg

Behandlingsplanen
formulerer hvordan ønsker vi å
oppnå
behandlingsmålet/ene for
tannreguleringsbehandlingen.

Det tas hensyn til den enkelte’s bitt-og tannstillingsfeil hvor
tannhelse,plassforhold i over-og underkjeven,uvaner,muskulære
forhold,skeletale relasjoner,okklusjonsforhold på siden og front
blir vurdert.

En individuelt tilpasset
behandlingsplan
blir utformet hvor valg av type apparatur er
påvirket av hvordan bittfeilen er i utgangspunktet. Det finnes ikke
en plan som passer til alle. Det må tas hensyn til hvilken
tannstillings-og bittfeilen som foreligger ,alder,hvilken
ansiktstype,funksjonelle og skeletale forhold som også er
tilstede.

Det finnes ikke en type apparatur som kan behandle alle typer
bittfeil uten for eksempel å unngå og trekke tenner. Så i enkelte
tilfeller må fjerning av blivende tenner gjøres for å få en optimal
korreksjon av tannstillings-/bittfeil.

Alle trenger en individuell tilpasset plan basert på vurdering av
sine forhold og behov/ønsker; det er ikke noe samlebåndsprinsipp i
behandlingsplanleggingen.

Tannreguleringsbehandling har mulighet til å påvirke skeletale og
bløtvevsforhold når vekst modifiserende (funksjonelle)
apparaturtyper blir brukt,men begrenset/liten effekt på
tannstørrelse og tannbuelengde når slike apparaturtyper brukes. Det
er viktig å være klar over at ikke alle malokklusjoner er
nødvending å behandle og fordelene ved behandlingen må være nøye
vurdert før oppstart ved enhver tannreguleringsbehandling.

Gjennomgang av
behandlingsplan

En grundig gjennomgang av behandlingsplanen vil være helt nødvendig
før oppstart.

En eller begge foresatte må være med til timen for diskusjon og
gjennomgang av behandlingsplanen.Foresattes oppfølgning og
oppmuntring betyr mye og er helt avgjørende for gjennomføringen og
resultatet av behandlingen.

Viktige momenter under behandlingsplanleggingen tas opp og
diskuteres. Det finnes ofte flere løsninger på et problem og det er
viktig at det blir valgt en løsning som er det beste i hvert enkelt
tilfelle utefra de forhold,forutsetning og preferanser som er
tilstede.

En viktig forutsetning for ett godt samarbeid forutsetter en god
informasjon om hva som skjer og hvorfor det må gjøres.
Dette vil gi motivasjon til å samarbeide.

Motivasjon for tannreguleringsbehandling er helt avgjørende for å
få ett godt resultat.

 • Pasient og foreldre må være motivert for oppstart med
  tannreguleringsbehandling og vet hva slik behandling vil innebære
  av egeninnsats for å oppnå ønsket resultat.
 • Pasienten følger anbefalinger og instruksjoner som blir gitt
  ved oppstart og underveis i behandlingen av ulike apparatur
  typer
 • Et annet krav som stilles til de som har
  tannreguleringsbehandling er svært god tannpuss- tennene må være
  helt rene- under behandlingsforløpet slik at det unngås at hull får
  utvikle seg.