PLANLEGGING

Den kjeveortopediske behandlingsplanleggingen er helt essensielt og er en integrert del av tannreguleringsbehandlingen som er nødvendig å gjøre før en behandling kan starte opp.
Behandlingsplanleggingen deles i to deler- behandlingsmål og behandlingsplan.

Tannhelsen må være god og ha en høy standard før behandlingen begynner. Hull i tennene må være reparert,tannkjøtt og tannfeste må være friske og munnhygiene må også være optimal før oppstart.

Behandlingsmålet formulerer hva ønsker vi å oppnå med en tannreguleringsbehandling
Eksempler på noen av problemene som det må tas stilling til er;
  • Eliminere trangstilling
  • Forbedre bitt på sidene
  • Redusere et dypt fortannsbitt
  • Redusere et stort horisontalt overbitt
  • Manglende permanente tannanlegg
Behandlingsplanen formulerer hvordan ønsker vi å oppnå behandlingsmålet/ene for tannreguleringsbehandlingen.

Det tas hensyn til den enkelte's bitt-og tannstillingsfeil hvor tannhelse,plassforhold i over-og underkjeven,uvaner,muskulære forhold,skeletale relasjoner,okklusjonsforhold på siden og front blir vurdert.

En individuelt tilpasset behandlingsplan blir utformet hvor valg av type apparatur er påvirket av hvordan bittfeilen er i utgangspunktet. Det finnes ikke en plan som passer til alle. Det må tas hensyn til hvilken tannstillings-og bittfeilen som foreligger ,alder,hvilken ansiktstype,funksjonelle og skeletale forhold som også er tilstede.

Det finnes ikke en type apparatur som kan behandle alle typer bittfeil uten for eksempel å unngå og trekke tenner. Så i enkelte tilfeller må fjerning av blivende tenner gjøres for å få en optimal korreksjon av tannstillings-/bittfeil.

Alle trenger en individuell tilpasset plan basert på vurdering av sine forhold og behov/ønsker; det er ikke noe samlebåndsprinsipp i behandlingsplanleggingen.

Tannreguleringsbehandling har mulighet til å påvirke skeletale og bløtvevsforhold når vekst modifiserende (funksjonelle) apparaturtyper blir brukt,men begrenset/liten effekt på tannstørrelse og tannbuelengde når slike apparaturtyper brukes. Det er viktig å være klar over at ikke alle malokklusjoner er nødvending å behandle og fordelene ved behandlingen må være nøye vurdert før oppstart ved enhver tannreguleringsbehandling.

Gjennomgang av behandlingsplan
En grundig gjennomgang av behandlingsplanen vil være helt nødvendig før oppstart.

En eller begge foresatte må være med til timen for diskusjon og gjennomgang av behandlingsplanen.Foresattes oppfølgning og oppmuntring betyr mye og er helt avgjørende for gjennomføringen og resultatet av behandlingen.

Viktige momenter under behandlingsplanleggingen tas opp og diskuteres. Det finnes ofte flere løsninger på et problem og det er viktig at det blir valgt en løsning som er det beste i hvert enkelt tilfelle utefra de forhold,forutsetning og preferanser som er tilstede.

En viktig forutsetning for ett godt samarbeid forutsetter en god informasjon om hva som skjer og hvorfor det må gjøres.
Dette vil gi motivasjon til å samarbeide.

Motivasjon for tannreguleringsbehandling er helt avgjørende for å få ett godt resultat.
  • Pasient og foreldre må være motivert for oppstart med tannreguleringsbehandling og vet hva slik behandling vil innebære av egeninnsats for å oppnå ønsket resultat.
  • Pasienten følger anbefalinger og instruksjoner som blir gitt ved oppstart og underveis i behandlingen av ulike apparatur typer
  • Et annet krav som stilles til de som har tannreguleringsbehandling er svært god tannpuss- tennene må være helt rene- under behandlingsforløpet slik at det unngås at hull får utvikle seg.