FORDELER MED TANNREGULERING

Korreksjon av følgende tann/kjevefeil er ansett å ville ha en gunstig langsiktig effekt på tannhelsen:
 • Horisontalt overbitt

  Tennene i overkjeven står langt foran tennene i underkjeven. Når munnen lukkes kan man ofte se at fortennene i overkjeven hviler på underleppens overside.
 • Vertikalt overbitt

  Tennene i underkjeven biter langt ned på baksiden av tennene i overkjeven eller på tannkjøttet. Når munnen lukkes vil lite av fortennene i underkjeven sees.
 • Retinerte fortenner

  Tennene ligger i kjeven og kommer ikke frem av seg selv.De vil ha behov for hjelp til å komme på sin riktige plass.
 • Manglende permanente tenner (agenesi)

  Det er ikke noe anlegg for disse permanente tennene og det vil ikke komme frem noen ny tann dersom melketannen felles. Det vil være behov for å planlegge hva som skal gjøres med hensyn til de manglende tannlegg og ofte er det behov for regulering som en del av behandlingen for dette
 • Underbitt

  Dette er det motsatte av overbitt.
  Tennene i underkjeven sitter for langt fremme i forhold til tennene i overkjeven. Hakespissen kan ofte bli fremstående.
 • Trangstilling

  Tennene har hos hver enkelt en fastlagt størrelse. Hvis tannbuene ikke utvikler seg normalt/ i harmoni med tennens størrelse, så oppstår det ofte plassmangel. Dette kalles trangstilling.
 • Åpent bitt

  Det er vanlig at fortennene i over- og underkjeven treffer hverandre når munnen lukkes.Har man "åpent bitt" kan man se at det er tydelig avstand og åpning mellom fortennene i over- og underkjeven, når man biter sammen jekslene/kinntennene.
 • Kryssbitt

  Tannbuen i overkjeven er vanligvis bredere enn tannbuen i underkjeven. Det betyr at tennene i overkjeven biter sammen "utenpå" tennene i underkjeven. Hvis overkjeven og underkjevens tenner treffes slik at man har underbitt på en side og overbitt på den andre, kalles dette krysssbitt.
 • Avvikende midtlinje

  Midtlinjen fastlegges av mellomrommet mellom de midterste fortennene. Denne linjen skal normalt være sammenfallende for over- og underkjeven. Hvis avviket er svært stort, kan det være behov for regulering. Midtlinje avvik er ofte et resultat av en annen tannstillings-eller bittfeil som for eksempel kryssbitt,manglende tenner,trangstilling for å nevne noen eksempler.
 • Store mellomrom

  Tennene har en fastlagt størrelse. Utvikles tannbuene så de relativt sett blir store i forhold til tennene blir det ofte stående igjen mellomrom mellom tennene.

Andre gunstige fordeler av tannreguleringsbehandling er blant annet:

 • Forbedring av tannhelse og redusert risiko for tannsykdom
 • Forbedring av tannsettets funksjon
 • Forhindre og/eller redusere for traumeskade av utstikkende fortenner
 • Behandling av retinerte tenner
 • Forbedring i tannmessige utseende og ansiktsestetikk