FORDELER MED TANNREGULERING

Korreksjon av følgende tann/kjevefeil er ansett å ville ha en
gunstig langsiktig effekt på tannhelsen:

 • Horisontalt overbitt

  Tennene i overkjeven står langt foran tennene i underkjeven. Når
  munnen lukkes kan man ofte se at fortennene i overkjeven hviler på
  underleppens overside.

 • Vertikalt overbitt

  Tennene i underkjeven biter langt ned på baksiden av tennene i
  overkjeven eller på tannkjøttet. Når munnen lukkes vil lite av
  fortennene i underkjeven sees.

 • Retinerte fortenner

  Tennene ligger i kjeven og kommer ikke frem av seg selv.De vil ha
  behov for hjelp til å komme på sin riktige plass.

 • Manglende permanente tenner (agenesi)

  Det er ikke noe anlegg for disse permanente tennene og det vil ikke
  komme frem noen ny tann dersom melketannen felles. Det vil være
  behov for å planlegge hva som skal gjøres med hensyn til de
  manglende tannlegg og ofte er det behov for regulering som en del
  av behandlingen for dette

 • Underbitt

  Dette er det motsatte av overbitt.
  Tennene i underkjeven sitter for langt fremme i forhold til tennene
  i overkjeven. Hakespissen kan ofte bli fremstående.

 • Trangstilling

  Tennene har hos hver enkelt en fastlagt størrelse. Hvis tannbuene
  ikke utvikler seg normalt/ i harmoni med tennens størrelse, så
  oppstår det ofte plassmangel. Dette kalles trangstilling.

 • Åpent bitt

  Det er vanlig at fortennene i over- og underkjeven treffer
  hverandre når munnen lukkes.Har man «åpent bitt» kan man se at det
  er tydelig avstand og åpning mellom fortennene i over- og
  underkjeven, når man biter sammen jekslene/kinntennene.

 • Kryssbitt

  Tannbuen i overkjeven er vanligvis bredere enn tannbuen i
  underkjeven. Det betyr at tennene i overkjeven biter sammen
  «utenpå» tennene i underkjeven. Hvis overkjeven og underkjevens
  tenner treffes slik at man har underbitt på en side og overbitt på
  den andre, kalles dette krysssbitt.

 • Avvikende midtlinje

  Midtlinjen fastlegges av mellomrommet mellom de midterste
  fortennene. Denne linjen skal normalt være sammenfallende for over-
  og underkjeven. Hvis avviket er svært stort, kan det være behov for
  regulering. Midtlinje avvik er ofte et resultat av en annen
  tannstillings-eller bittfeil som for eksempel kryssbitt,manglende
  tenner,trangstilling for å nevne noen eksempler.

 • Store mellomrom

  Tennene har en fastlagt størrelse. Utvikles tannbuene så de
  relativt sett blir store i forhold til tennene blir det ofte
  stående igjen mellomrom mellom tennene.

Andre gunstige fordeler av tannreguleringsbehandling
er blant annet:

 • Forbedring av tannhelse og redusert risiko for tannsykdom
 • Forbedring av tannsettets funksjon
 • Forhindre og/eller redusere for traumeskade av utstikkende
  fortenner
 • Behandling av retinerte tenner
 • Forbedring i tannmessige utseende og ansiktsestetikk