HVA ER TANNREGULERING

Ortodonti (kjeveortopedi) kommer fra de greske ordene "orthos" som betyr riktig eller rett og "odontes" som betyr tann. Det er spesialfeltet innen odontologien (tannlegefaget) som er opptatt av læren om vekst av hode og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av bittavvik, samt muligheter for forebyggelse og behandling. En malokklusjon er ikke en sykdom men en uttalt variasjon fra hva som er å betrakte som en normal posisjon av tennene.

En tannlege med spesialistutdannelse i kjeveortopedi kalles en kjeveortoped. Spesialiseringen innen feltet kjeveortopedi tar 3 år og kan først starte opp etter å ha hatt minst 2års tjeneste i almenntannlegepraksis.Det tar ett 5års embetsstudium for å bli tannlege i Norge.

HELFO indeksen er brukt for å dele malokklusjoner (kjeve-,bitt-og tannstillingsfeil) inn i ulike grupper.De er inndelt i 4 grupper;gruppe A til gruppe D-hvor gruppe A har et svært stort behov og gruppe D har lite/ingen behov for tannreguleringsbehandling.

Det er generelt akseptert at malokklusjoner i gruppe A vil ha en svært stor gevinst av tannreguleringsbehandling,gruppe B stor gevinst og individer med malokklusjoner klassifisert i gruppe C en klar gevinst. En kjent svakhet er at behandlingsindekser svikter i å evaluere individets oppfattelse av behov for behandling.Dette kan lede til manglende behandling av barn med et reelt sosio-dentalt behov for behandling.

Målet med den kjeveortopediske behandlingen er at den skal resultere i bedre bitt og tannstilling slik at tannsettet får bedre funksjon. Så både funksjon og estetikk kan således forbedres ved hjelp av en kjeveortopedisk behandling. Denne forbedringen har ofte en svært gunstig effekt på den som har og har hatt slik behandling. Det er mange varianter av tannstillingsfeil som bør behandles for at tannsettet skal fungere best mulig.