HVA ER TANNREGULERING

Ortodonti (kjeveortopedi) kommer fra de greske ordene «orthos»
som betyr riktig eller rett og «odontes» som betyr tann. Det er
spesialfeltet innen odontologien (tannlegefaget) som er opptatt av
læren om vekst av hode og kjever, om funksjon og utvikling av
tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av bittavvik, samt
muligheter for forebyggelse og behandling. En malokklusjon er ikke
en sykdom men en uttalt variasjon fra hva som er å betrakte som en
normal posisjon av tennene.

En tannlege med spesialistutdannelse i kjeveortopedi kalles en
kjeveortoped. Spesialiseringen innen feltet kjeveortopedi tar 3 år
og kan først starte opp etter å ha hatt minst 2års tjeneste i
almenntannlegepraksis.Det tar ett 5års embetsstudium for å bli
tannlege i Norge.

HELFO indeksen er brukt for å dele malokklusjoner
(kjeve-,bitt-og tannstillingsfeil) inn i ulike grupper.De er
inndelt i 4 grupper;gruppe A til gruppe D-hvor gruppe A har et
svært stort behov og gruppe D har lite/ingen behov for
tannreguleringsbehandling.

Det er generelt akseptert at malokklusjoner i gruppe A vil ha en
svært stor gevinst av tannreguleringsbehandling,gruppe B stor
gevinst og individer med malokklusjoner klassifisert i gruppe C en
klar gevinst. En kjent svakhet er at behandlingsindekser svikter i
å evaluere individets oppfattelse av behov for behandling.Dette kan
lede til manglende behandling av barn med et reelt sosio-dentalt
behov for behandling.

Målet med den kjeveortopediske behandlingen er at den skal
resultere i bedre bitt og tannstilling slik at tannsettet får bedre
funksjon. Så både funksjon og estetikk kan således forbedres ved
hjelp av en kjeveortopedisk behandling. Denne forbedringen har ofte
en svært gunstig effekt på den som har og har hatt slik behandling.
Det er mange varianter av tannstillingsfeil som bør behandles for
at tannsettet skal fungere best mulig.