TYPER TANNREGULERINGSAPPARATUR

Det finnes mange forskjellige
typer av tannreguleringsapparatur.

Tannreguleringsapparatur deles inn i to hovedgrupper- fast og
avtagbar tannreguleringsappatur. Det finnes mange
forskjellige,individuelt utformet design av apparatur innen disse
to hovedgruppene og man kan også kombinere bruk av fastsittende og
avtabgar tannregulering.

Det er forskjellig bruksområde for avtagbar og fastsittende
apparatur.

Malokklusjonen (kjeve-,tannstillings-og bittfeil) vil ha
innvirkning på og være med på å bestemme hvilken apparaturtype som
vil bli brukt.

  • Fastsittende apparatur
  • Avtagbar apparatur

FASTSITTENDE APPARATUR

Den vanligste form av fast apparatur er såkalt «streng» som består
av forskjellige deler-nemlig brackets (klosser), bånd ,bue,
og/eller ligatur.

Brackets er små «knagger/klosser» som limes på tennene med en
spesiell type tannlim etter at tennene er rengjort med en spesiell
tannsåpe .Limet må herdes for at klosssene skal feste seg til
tennene.

Klossene (brackets) er vanligvis laget av stål,av og til i
nikkel titanium eller en kombinasjon av disse. Sølv/stålfargede
klosser er den vanligste typen . Et annet alternativ er stål
klosser som er dekt av en gull-lergering (gold coated). Det finnes
også hvite,tannfargede klosser som et alternativ til metall
klossene. De tannfargede klosser er enten av keramikk eller
plast.

Buen blir som regel bundet til klossene ved hjelp av ligaturer
som kan være tynne tråder av metall eller små ringer av plast.Det
finnes også klosser hvor ligaturene er en inkorporert del av
klossen-såkalte selvligerende klosser.

Metall-klosser har mindre friksjon mellom bue -kloss enn
tannfargede og resulterer i en kortere behandlingstid.Tannfargede
klosser er mer skjøre og det vil være noe vanskeligere og krever
lengre tid ved fjerning av apparaturet.Det er også en høyere
friksjon mellom bue og kloss enn ved bruk av metall.

Bånd er metallringer som festes/sementeres rundt tennene og er
vanligst å bruke på 6årsjekslene.

Buene er tynne tråder av ulik størrelse,form og type
metalllegeringer. De er vanligvis av stål. Tekniske fremskritt har
resultert i buer av forskjellige metalllegeringer som feks
nikkel-titan og / eller titanium-molybden .Dette er superfleksible
metall legeringer og gir buer med spesielle egenskaper.

Hvor ofte skjekkes apparatur?

Det kjeveortopediske apparaturet må bli kontrollert og justert med
jevne mellomrom.
Vi kontrollerer at behandlingen går som planlagt og at
bestand-delene av apparaturet (klosser,ligaturer,buer) som skal
flytte tennene, er i funksjon. De første dagene etter en slik
kontroll med «stramming» vil tennene føles ømme. Dette er normalt
og gir seg heldigvis raskt.

Hvorfor flytter tennene på seg?

Buen må festes til klossene for å en tannforflytning-alene vil ikke
klossene eller buen kunne flytte tenner. Tennene flyttes ved at de
utsettes for en kraft fra buen som blir overført til tennene via
klossene. Kraften skyver tannen i en gitt retning og dette
forårsaker en påvirkning av tannens «periodontal ligamentet» som er
tannens feste.Dette vil påvirke blodtilførselen i periodontal
ligamentet og resulterer i en biologisk respons på celle-og
molekylnivå som fører til bein remodellering.Noen celler
(osteoblaster) vil produsere bein og andre vil fjerne bein
(osteoklaster).Denne cellulære responsen gjør det mulig for oss å
flytte tenner.

En tann vil vanligvis bevege seg omkring en millimeter per måned
under en tannreguleringsbehandling,men dette variere mye i hvert
enkelt tilfeller. Kjeveortopediske apparatur vil variere i
effektivitet og forklarer delvis den store variasjonen i respons på
tannreguleringsbehandling.

AVTAGBAR APPARATUR

Avtagbar apparatur er apparatur som lett kan settes inn og tas ut
av munnen .Apparaturet består av metalltråder og skruver med
forskjellig utforming avhengig av ønsket tannforflytning som
forenes av en plate av plast (plastbase).

De brukes til å bevege tenner og kjever i en bedre relasjon ved
å bruke lette krefter.Platene brukes til innledende behandling for
korreksjon av avvik mellom kjevene,kombinasjon med fast apparatur
samt korreksjoner av mindre tannstillingsfeil av enkelte tenner og
bitt.En annen viktig bruk av platene er etter avsluttet
tannreguleringsbehanlding for å stabilisere oppnådd resultat for å
hindre uønskede tannforflytninger.

Hvilke deler består en avtagbar plate (gom) av?

Avtagbar apparatur består av 3 deler; en aktiv del for eksempel
,fjærer av stål og/eller skruver som utøver kraften på tennene og
en retensjonsdel som metall-klammere av stål som hjelper til å
holde platen på plass i munnen og en plate av plast (baseplate) som
forener den aktiv og retensjons-komponenten. Baseplaten er av
metylmetakrylat,vanligvis selv-herdene, men kan også være av
varme-herded.

En annen type av avtagbare plater er vakuum formede plater . De
er gjennomsiktige og er laget av en plate av plast som kan være av
ulik tykkelse.Plastplaten blir presset tett rundt tenner og gane
ved hjelp vakuum. De brukes vanligvis som retensjonsapparatur etter
endt tannreguleringsbehandling for å hindre uønskt
tannforflytning.

Et annet bruksområde er å bruke disse gjennomsiktige ,avtagbare
platene for å korrigere små tannstillingsfeil. De kalles da «a
ligners». Aligners er en serie individuelt tillagede plater som er
spesielt tilpasset hver enkelt.De blir produsert ved hjelp av
avansert komputer teknologi (CT scanning,CAD teknologi) og gir
modeller av de ulike stadier i behandlingen og de gjennomsiktige
plater lages på disse. De usynlige «aligners» vil gradvis
reposisjonere tennene slik at tannstillingen blir endret .De er
sjelden brukt til å korrigere omfattende avvik. Eksempler på
aligners er Invisalign og ClearStep.

Avtagbare plater er mest vanlig å bruke i overkjeven,men kan
også brukes i underkjeven.

Hvor lenge må platen brukes?

Optimal samarbeid og koperasjon er svært viktig for å oppnå ønsket
resultat så raskt som mulig.Platen må derfor brukes som avtalt!
Alvorlighetsgraden av bittavviket har også betydning da større
avvik trenger lengre tid å korrigere enn mindre. Hvor lenge
apparaturet må brukes vil derfor variere avhengig av hva som skal
korrigeres.

Hvordan er avtagbar apparatur laget?

I motsetning til fast apparatur som er prefabrikert,er avtagbar
apparatur ett individuelt tilpasset apparatur laget i en dental
laboratorium.En gipsmodell blir laget av et avtrykk av tennene til
den enkelte.Platen blir laget på denne modeller etter instruksjon
fra kjeveortopeden (reguleringstannlegen).

Eksempler på avtagbare plater

Inndeling i enkel eller komplisert type.Stor variasjon innen de
ulike grupper mhp utforming

Enkel type:

  • Bitthevningsplate
  • Ekspansjonsplate

Komplisert type:

  • Maksillator
  • Twin Block
  • Aktivator