TYPER TANNREGULERINGSAPPARATUR

Det finnes mange forskjellige typer av tannreguleringsapparatur.

Tannreguleringsapparatur deles inn i to hovedgrupper- fast og avtagbar tannreguleringsappatur. Det finnes mange forskjellige,individuelt utformet design av apparatur innen disse to hovedgruppene og man kan også kombinere bruk av fastsittende og avtabgar tannregulering.

Det er forskjellig bruksområde for avtagbar og fastsittende apparatur.

Malokklusjonen (kjeve-,tannstillings-og bittfeil) vil ha innvirkning på og være med på å bestemme hvilken apparaturtype som vil bli brukt.
  • Fastsittende apparatur
  • Avtagbar apparatur

FASTSITTENDE APPARATUR

Den vanligste form av fast apparatur er såkalt "streng" som består av forskjellige deler-nemlig brackets (klosser), bånd ,bue, og/eller ligatur.

Brackets er små "knagger/klosser" som limes på tennene med en spesiell type tannlim etter at tennene er rengjort med en spesiell tannsåpe .Limet må herdes for at klosssene skal feste seg til tennene.

Klossene (brackets) er vanligvis laget av stål,av og til i nikkel titanium eller en kombinasjon av disse. Sølv/stålfargede klosser er den vanligste typen . Et annet alternativ er stål klosser som er dekt av en gull-lergering (gold coated). Det finnes også hvite,tannfargede klosser som et alternativ til metall klossene. De tannfargede klosser er enten av keramikk eller plast.

Buen blir som regel bundet til klossene ved hjelp av ligaturer som kan være tynne tråder av metall eller små ringer av plast.Det finnes også klosser hvor ligaturene er en inkorporert del av klossen-såkalte selvligerende klosser.

Metall-klosser har mindre friksjon mellom bue -kloss enn tannfargede og resulterer i en kortere behandlingstid.Tannfargede klosser er mer skjøre og det vil være noe vanskeligere og krever lengre tid ved fjerning av apparaturet.Det er også en høyere friksjon mellom bue og kloss enn ved bruk av metall.

Bånd er metallringer som festes/sementeres rundt tennene og er vanligst å bruke på 6årsjekslene.

Buene er tynne tråder av ulik størrelse,form og type metalllegeringer. De er vanligvis av stål. Tekniske fremskritt har resultert i buer av forskjellige metalllegeringer som feks nikkel-titan og / eller titanium-molybden .Dette er superfleksible metall legeringer og gir buer med spesielle egenskaper.


Hvor ofte skjekkes apparatur?

Det kjeveortopediske apparaturet må bli kontrollert og justert med jevne mellomrom.
Vi kontrollerer at behandlingen går som planlagt og at bestand-delene av apparaturet (klosser,ligaturer,buer) som skal flytte tennene, er i funksjon. De første dagene etter en slik kontroll med "stramming" vil tennene føles ømme. Dette er normalt og gir seg heldigvis raskt.

Hvorfor flytter tennene på seg?

Buen må festes til klossene for å en tannforflytning-alene vil ikke klossene eller buen kunne flytte tenner. Tennene flyttes ved at de utsettes for en kraft fra buen som blir overført til tennene via klossene. Kraften skyver tannen i en gitt retning og dette forårsaker en påvirkning av tannens "periodontal ligamentet" som er tannens feste.Dette vil påvirke blodtilførselen i periodontal ligamentet og resulterer i en biologisk respons på celle-og molekylnivå som fører til bein remodellering.Noen celler (osteoblaster) vil produsere bein og andre vil fjerne bein (osteoklaster).Denne cellulære responsen gjør det mulig for oss å flytte tenner.

En tann vil vanligvis bevege seg omkring en millimeter per måned under en tannreguleringsbehandling,men dette variere mye i hvert enkelt tilfeller. Kjeveortopediske apparatur vil variere i effektivitet og forklarer delvis den store variasjonen i respons på tannreguleringsbehandling.

AVTAGBAR APPARATUR

Avtagbar apparatur er apparatur som lett kan settes inn og tas ut av munnen .Apparaturet består av metalltråder og skruver med forskjellig utforming avhengig av ønsket tannforflytning som forenes av en plate av plast (plastbase).

De brukes til å bevege tenner og kjever i en bedre relasjon ved å bruke lette krefter.Platene brukes til innledende behandling for korreksjon av avvik mellom kjevene,kombinasjon med fast apparatur samt korreksjoner av mindre tannstillingsfeil av enkelte tenner og bitt.En annen viktig bruk av platene er etter avsluttet tannreguleringsbehanlding for å stabilisere oppnådd resultat for å hindre uønskede tannforflytninger.

Hvilke deler består en avtagbar plate (gom) av?

Avtagbar apparatur består av 3 deler; en aktiv del for eksempel ,fjærer av stål og/eller skruver som utøver kraften på tennene og en retensjonsdel som metall-klammere av stål som hjelper til å holde platen på plass i munnen og en plate av plast (baseplate) som forener den aktiv og retensjons-komponenten. Baseplaten er av metylmetakrylat,vanligvis selv-herdene, men kan også være av varme-herded.

En annen type av avtagbare plater er vakuum formede plater . De er gjennomsiktige og er laget av en plate av plast som kan være av ulik tykkelse.Plastplaten blir presset tett rundt tenner og gane ved hjelp vakuum. De brukes vanligvis som retensjonsapparatur etter endt tannreguleringsbehandling for å hindre uønskt tannforflytning.

Et annet bruksområde er å bruke disse gjennomsiktige ,avtagbare platene for å korrigere små tannstillingsfeil. De kalles da "a ligners". Aligners er en serie individuelt tillagede plater som er spesielt tilpasset hver enkelt.De blir produsert ved hjelp av avansert komputer teknologi (CT scanning,CAD teknologi) og gir modeller av de ulike stadier i behandlingen og de gjennomsiktige plater lages på disse. De usynlige "aligners" vil gradvis reposisjonere tennene slik at tannstillingen blir endret .De er sjelden brukt til å korrigere omfattende avvik. Eksempler på aligners er Invisalign og ClearStep.

Avtagbare plater er mest vanlig å bruke i overkjeven,men kan også brukes i underkjeven.

Hvor lenge må platen brukes?

Optimal samarbeid og koperasjon er svært viktig for å oppnå ønsket resultat så raskt som mulig.Platen må derfor brukes som avtalt! Alvorlighetsgraden av bittavviket har også betydning da større avvik trenger lengre tid å korrigere enn mindre. Hvor lenge apparaturet må brukes vil derfor variere avhengig av hva som skal korrigeres.


Hvordan er avtagbar apparatur laget?

I motsetning til fast apparatur som er prefabrikert,er avtagbar apparatur ett individuelt tilpasset apparatur laget i en dental laboratorium.En gipsmodell blir laget av et avtrykk av tennene til den enkelte.Platen blir laget på denne modeller etter instruksjon fra kjeveortopeden (reguleringstannlegen).

Eksempler på avtagbare plater

Inndeling i enkel eller komplisert type.Stor variasjon innen de ulike grupper mhp utforming

Enkel type:

  • Bitthevningsplate
  • Ekspansjonsplate

Komplisert type:

  • Maksillator
  • Twin Block
  • Aktivator