TANNREGULERING

KJEVEORTOPEDI – En introduksjon til
pasienter

Generell informasjon om
kjeveortopedi

Kjeveortopedi er
spesialfeltet innen tannlegefaget som er opptatt av læren om vekst
av hode og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om
undersøkelse og diagnostisering av bittfeil, samt muligheter for
forebyggelse og behandling.
Det er en økt etterspørsel etter kjeveortopedisk behandling.
Omkring 1/3 del av 12åringer har behov for kjeveortopedisk
behandling og stadig flere voksne enn tidligere ønsker slik
behandling. Hvorfor? Kjeveortopedisk behandling vil gjøre det beste
ut av dine tenner-det vil gi bedre harmoni mellom munn og kjever.
Et tannsett med en optimal funksjon gir et godt sambitt og
okklusjon. Ved å bite riktig sammen med tennene,vil gjøre deg mer
bekvem og bedre rustet til å ta vare på tenner og tannkjøtt. Det
vil igjen gi en gunstig innvirkning på smilet!

UTGANGSPUNKTET

De fleste kjeveortopediske behandlinger starter med en henvisning
fra en tannlege eller tannpleier i den offentlig tannhelsetjeneste
eller fra privat praktiserende tannleger/tannpleiere .Alle henviste
personer har deretter en kjeveortopedisk konsultasjon utført av en
offentlig godkjent spesialist i kjeveortopedi.
De følgende er de mest vanlige årsaker for henvisning til
kjeveortoped:

OPPSTART MED KJEVEORTOPEDISK
BEHANDLING

Enhver pasient behøver en individuelt tilpasset behandling,
planlagt av kjeveortopeden din og akseptert av deg,pasienten. For å
avgjøre hvilken behandling som du behøver/vil være best tjent
med,må kjeveortopeden din gjøre en omfattende vurdering av bitt-og
tannstillingen din.Det vil innebære innsamling av diagnostiske
records som røntgen av tenner og kjever,avstøpninger av kjevene og
kliniske bilder av tenner og ansikt. Behandlingen tar
gjennomsnittlig ca 2år så det er viktig at du er enig i og har gitt
ditt samtykke til valgt behandlingsplan. Faststittende apparatur er
nesten i alle tilfeller nødvendig.

De mest vanlige typer av apparatur
er:

 • Fastsittende apparatur
  dette er den mest vanlige typen av reguleringsapparatur idag-ofte
  kalt reggis eller togskinner. Klosser (brackets) er limt til
  tennene og linket ved metallbuer. Små elastiske ringer, stålligatur
  er ofte benyttet for å holde metalbuen på plass. Buen utøver et
  lett press på tennene og fører til at tennene beveger seg til en ny
  posisjon. Klossene kan være laget av metall, keramikk eller gull og
  de små elastiske ringene kommer i alle tenkelig
  fargevarianter.
 • Avtagbar apparatur– er
  av og til brukt for å rette på mindre problem som endring av
  posisjon til enkelt tann eller utvide tannbuen I overkjeven ved
  bredde diskrepanse mellom over-og underkjeven. Det er en baseplate
  av plast som har klammer og fjær tilpasset.Platen/gommen vil være
  nødvendig å bruke hele tiden unntatt ved tannpuss,måltider eller
  sportsaktiviteter,
 • Funksjonsapparatur
  disse avtagbare platene er brukt for å påvirke vekst av kjevene og
  på denne måten forbedre relasjonen mellom over-og underkjeven og
  dets tannbuer. Det er flere forskjellige utforming/design av denne
  type apparatur men alle er formet slik at underkjeven holdes i en
  forover rettet posisjon og platen inkluderer både over-og
  underkjeven.
 • Retensjonsapparatur
  etter avsluttet tannreguleringsbehandling må alle pasienter bruke
  retainere (retensjonsapparatur) for å stabilisere tennene i deres
  nye posisjon.De kan være avtagbare plater og/eller fastsittende
  metall-tråder limt på baksiden av tennene og er en meget viktig del
  av behandlingen.

Horisontalt overbitt– utstikkende
fortenner i overkjeven et av de mest vanlige dentale
problemer.Tenner i overkjeven står langt
foran tenner i underkjeven. Fortennene i overkjeven hviler ofte på
underleppens overside når munnen er lukket .

Trangstilling – en smal
kjeve og/eller store tenner resulterer i manglende plass for alle
permanente tenner .Denne plassmangelen resulterer i skeive
tenner.

Dybt bitt – når tennene i
overkjeven dekker nesten hele forsiden av tennene i underkjeven når
man biter sammen på jekslene. Overkjeven dekker underkjeven for
mye.

Åpent bitt – avstand og
åpning mellom fortennene i over- og underkjeven, når man biter
sammen på jekslene. Tungen er ofte
synlig i gapet mellom fortennene.
Underbitt – når tennene i
overkjeven kommer på baksiden i forhold til tennene i underkjeven
når man biter sammen på jekslene. Hakespissen kan ofte bli
fremstående.

Asymmetri -midtlinjer i
over-og underkjeve er ikke sammenfallende men avvikende. Midtlinjen
er mellomrommet mellom
de midterste fortenner. Avvik kan skyldes tannvandringer eller
tvangsføring av underkjeven ved sambitt.

Kryssbitt– hvor
overkjevens tannbue er vanligvis smalere enn tannbuen i
underkjeven. Det betyr at tennene i overkjeven biter sammen
«innenfor»
tennene i underkjeven. Ved sambitt vil
underkjeven føres forover eller sideveis avhengig tannstilling og
breddeforskjell for å få en jevn kontakt mellom tennene-dette
kalles kryssbitt

Store mellomrom mellom
tenner (spacing)- enkelte har god plass mellom
tennene enten forårsaket av smale tenner eller manglende permanente
tannanlegg

Impakterte/retinerte
tenner
– hos noen vil enkelte permanente tenner bryte frem i
feil posisjon eller ikke bryte frem i det hele tatt .Tannregulering
kan hjelper til at disse tenner kommer i korrekt posisjon.