DIAGNOSTIKK

Veiledning for tannleger og
tannpleiere

Retningslinjer for henvisning til en
tannreguleringsspesialist

«Malokklusjon,lik karies og periodontal sykdom,kommer sakte til
syne..og vi har en etisk forpliktelse for å oppdage og informere.»
Hvordan kan en travelt opptatt tannlege og tannpleier oppdage en
malokklusjon? Svaret er å ha en rask og enkel metode for klinisk
kjeveortopedisk undersøkelse.

Ett eksempel på en slik enkel undersøkelse finner du
nedenfor.

En enkel klinisk kjeveortopedisk
undersøkelse

Noter følgende:

Kommentarer:

1. Skeletalt avvik
A og B punktene er de dypeste punktene på overkjeve(A) og
underkjevens(B) profil .

 • Sett pasienten i en opprett posisjon
 • Med hode i en nøytral posisjon (ikke tippet forover eller
  bakover).
 • Store skeletale cl. II og cl.III avvik er lett noterbare
 • For å avsløre mindre avvik,palper A og B punktene med peke og
  langfinger

2. Bløtvevsforhold

 • Over -og underleppe i hvileposisjon kan være kompetente eller
  inkompotente

3. Tilstedeværelse av uvaner

 • Tommel,finger sugning og/eller andre uvaner som penn,blyant
  eller negel bitning bør noteres

4. Tilstedeværelse av tenner

 • Tell antall tenner
 • Noter ektopiske tenner,ikke frembrudte tenner eller manglende
  tannanlegg

5. Okklusjon i interkuspidal posisjon (IP)

 • Mål horisontalt overbitt
 • Mål vertikalt overbitt. Er det normalt,økt eller redusert?
 • Noter om det er noen midlinjeavvik
 • Noter relasjon mellom tenner i sidesegmentet (class I, II or
  III)
 • Er det trangstilling eller plassoverskudd ?
 • Er det noen kryssbitt?

6. Okklusjon i retrudert kontakt posisjon

 • Er det noen tidlig kontakt?
 • Er det tvangsføring av underkjeven forover eller sideveis?

Her er noen veiledende tips og
observasjoner:

Før henvisning er det viktig å vite hva som er normal
utvikling.

Kjennskap til normalutvikling i bittutvikling og tannfrembrudd
danner grunnlaget for å kunne diagnostisere avvik.

 • Hvilke trekk ved en potensiell malokklusjon kan korrigere seg
  selv?
 • Hva vil ikke ha noen spontan korreksjon?

Normale karakteristika i melketannssettet (2.5 – 6år)

 • Diastemata
 • Primatluker (Okj:distalt for melkelateralen Ukj:distalt for
  melkehjørnetannen)
 • Rett terminalplan (vertikal plan mellom distalflate på okj.og
  ukj.andre melkemolar)
 • Vertikaltstående tenner
 • Halvsirkelformede tannbuer

Frembrudd av det permanente tannsettet (6 til 13 år)

 • Mild trangstilling underkjevens fortannssegment
 • Diastema mediale superior

Feilposisjon av hjørnetann
(hjørnetanns-impaktering eller patologi)

De permanente hjørnetenner i overkjeven skal være palberbare i
overgangsfolden fra 8-10års alder. Om de ikke er palperbare ved
10årsalder, må man mistenke problemer med frembrudd av hjørnetannen
og sjekke spesielt for å bekrefte eller avkrefte om det foreligger
en feilposisjonering av hjørnetannen. Feilposisjon og skade på
røtter til nabotenner er de store risikoene ved å ha en hjørnetann
som ikke befinner seg på riktig sted.

Interceptiv
behandling med fjerning av melkehjørnetenner er ett alternativ vi
kjeveortopeder har for å kunne påvirke en hjørnetanns feilposisjon.
Tidlig diagnostisering er en veldig viktig forutseting for å kunne
benytte seg av dette alternativet.Bruk av plassholder kan også
vurderes til å være nødvendig for å hindre feilposisjon forårsaket
av manglende plass i tannbuen.

Hva bør du gjøre?

 1. Om det mistenkes palatinal ektopisk posisjon av permanente
  hjørnetenner,må passende røntgenopptak som for eksempel
  peilerøntgen,okklusalfilm tas for å bekrefte diagnosen og
  kontrollere for /å skjekke for mulig skader.
 2. Henvisning til kjeveortoped for tilbakemelding og råd om
  passende tiltak ,er anbefalt om noe unormalt er oppdaget eller det
  foreligger sterk mistanke om dette. CT røntgen kan kombinere med
  konvensjonell røntgenopptak for å bekrefte omfang av rotskade om
  nødvendig i behandlingsplanleggingen etter vurdering av
  kjeveortopeden.
 3. Om den permanente hjørnetannen er palatinalt impaktert,vil
  fjerning av melkehjørnetannen I alderen 10-13år ofte være indisert.
  Forsking har vist at en normalisering av hjørnetannsposisjonen vil
  skje i 65%-91% av tilfellene.
 4. Ikke ekstraher melkehjørnetannen om røntgenopptaket viser at
  den permanente hjørnetannen er I bukkal posisjon eller midt I
  tannbuen.Fjerning av melkehjørnetannen vil da kunne lede til
  plasstap og evt kontakt med lateral og melkemolar eller
  melkelateral.
 5. Om du er noe du lurer på, gjerne henvis til en
  kjeveortoped.

Ved oppfølgning av bitt -og
tannutviking.

 • Årlige kontroller fra10 årsalder

Palpasjon av hjørnetenner er relatert til dental og somatisk
alder
Mistanke om problemer med frembrudd av hjørnetann

 • Stor variasjon i frembrudd mellom høyre og venstre side tilsier
  problemer
 • Hvis mer enn 6 mnd. forskjell i frembrudd: ta røntgen

Når er det nødvendig å ta
røntgenbilder?

 • Hjørnetennene ikke kan palperes ved normalt frembrudd (>10
  år)
 • Asymmetri mellom høyre og venstre side for palapasjon eller
  erupsjon (>1/2 år)
 • Lateralene i overkjeven erupterer sent eller er
  proklinerte
 • Store trangstillinger