TIDSPUNKT FOR OPPSTART

TIDSPUNKT FOR OPPSTART MED
KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING

MALOKKLUSJON HOS
BARN/UNGDOM

HVILKE TANN-OG BITTSTILLINGSAVVIK BØR BEHANDLES OG NÅR DE BØR
BEHANDLES?

 • Melketannsett 7mnd-6år
 • Tidlig blandingstannsett 6-9år
 • Sent blandingstannsett 10-12år
 • Ungt permanent tannsett 12-15år
MELKETANNSETT
7mnd-6år

Uvaner og funsksjonelle malokklusjoner behandles etter de samme
retningslinjer som ved tidlig blandingstannsett
TIDLIG BLANDINGSTANNSETT
6-9år

Kontroll av erupsjon av første permanente molarer (6års-jekslene)
og incisivene(fortennene) samt eliminasjon av uvaner og
funksjonelle malokklusjoner
Avvik som behandles i tidlig blandingstannsett

 • Ektopisk første molarer
 • Ankyloserte molarer, melke og permanente tenner
 • Overtallig incisiver
 • Retinert incisiver
 • Medfødt manglende tannanlegg; overkjevens lateraler,
  overkjevens og underkjevens premolarer
 • Tap av fortenner pga skade
 • Mellomrom mellom fortenner
 • Trangstilling i front
 • Kryssbitt i front
 • Kryssbitt i sidesegment
 • Åpen bitt i front
 • Stor dyp bitt
 • Stor overbitt
 • Angle cl II bittavvik
 • Angle cl III bittavvik
SENT BLANDINGSTANNSETT
10-12år

Kontroll erupsjon av permanente hjørnetenner og premolarer samt
plassforhold og okklusjon
Avvik som behandles i sent blandingstannsett

 • Retinerte hjørnetenner
 • Trangstilling
 • Angle cl II bittavvik
 • Angle cl III bittavvik
 • Behandling av avvik som ikke er blitt korrigert i tidlig
  blandingstannsett

UNGT PERMANENT TANNSETT 12-15
år

Kontroller erupsjon av andre permanente
molarer(12års-jekslene).
Dentale avvik og malokklusjon som ikke er blitt behandlet i
tidligere stadium i tann-og bittutviklingen må bli behandlet
nå.

 • Ektopisk frembrudd av andre molarer