SELVLIGERENDE APPARATUR

Dette er tannreguleringsapparatur som er limt på forsiden av
tennene og bidra til redusert behandlingstid med færre antall besøk
for justering og mindre ubehag ved stramming av apparatur på grunn
av lite friksjon mellom bue og kloss. Noen eksempel på slik
tannreguleringsapparatur er Carriere eller Speed .For mer
informasjon vennligst gå til www.speedsystem.com eller www.carrieresystem.com