SELVLIGERENDE APPARATUR

Dette er tannreguleringsapparatur som er limt på forsiden av tennene og bidra til redusert behandlingstid med færre antall besøk for justering og mindre ubehag ved stramming av apparatur på grunn av lite friksjon mellom bue og kloss. Noen eksempel på slik tannreguleringsapparatur er Carriere eller Speed .For mer informasjon vennligst gå til www.speedsystem.com eller www.carrieresystem.com