TANNFARGET APPARATUR

Dette
er tannreguleringsapparatur som er limt direkte på forsiden av
tennene og selv om de er mye mindre merkbare enn konvensjonelle
apparater, er de ikke helt «usynlig».Ett eksempel er Clarity -for
nærmere informasjon se her >>